Adatvédelmi nyilatkozat

A Soft Flow Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes és / vagy céges adatot – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1998. évi VI. törvény) rendelkezései szerint kezel.


A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználó személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.


Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék


Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása (email) esetén kerülnek felhasználásra.


A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az adat nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét jogszabály teszi kötelezővé.


Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.


A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.


A regisztrációjukkal beleegyeznek a Soft Flow Hungary Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagok, hírlevelek fogadásába.


A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.


A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.


A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozat módosítására vagy frissítésére, ezért kérjük, időnként olvassa el újra. Lényeges módosítás esetén a módosítást, valamint az új dokumentumot újra közzétesszük. A nyilatkozat módosításai a honlapon való közzététellel egyidejűleg lépnek érvénybe, a honlap további használata a közzététel után, a módosított dokumentum feltételeinek elfogadását jelenti.


Soft Flow Kft.
H-7634, Pécs
Ürögi fasor 2/a

Tel.: +36 72 891-888
Email: info@softflow.com