Minőségpolitikánk

FELSŐ VEZETÉS


A Soft Flow legfontosabb célja, hogy első legyen a korszerű és újító bioanalitikai megoldások piacra vitelében. A minőségpolitikánkat abban a szemléletben alakítottuk ki, hogy támogasson minket célunk elérésében.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a minőség alapú céges kultúránk által innovatív termékeket fejlesszünk és gyártsunk, valamint kiváló szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek. Elengedhetetlen, hogy a Soft Flow valamennyi alkalmazottja tisztában legyen saját munkájának értékével, és ezáltal a kiválósághoz való hozzájárulásával, valamint a közösen vállalt minőségi célok megvalósításának fontosságával. Mi hiszünk a csapatmunkában, az elkötelezettségben, a felelősségvállalásban és egymás segítésében.

Hiszünk abban, hogy az alkalmazottainkba való befektetés megtérül, ezért folyamatosan biztosítjuk számukra a fejlődési lehetőséget. Ezáltal válhat automatizálható és gyors analitikai megoldásokat kínáló piacvezető vállalattá a Soft Flow az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén.


A SOFT FLOW MINŐSÉGPOLITIKÁJA


A Soft Flow-nál rutinvizsgálatok során alkalmazható modern bioanalitikai megoldásokon dolgozunk, amelyek segítségével ügyfeleink gyors döntéseket hozhatnak a mezőgazdasági termények biztonságát és termelékenységük maximalizálását érintő kérdésekben. Szeretnénk, ha ügyfeleink bíznának a Soft Flow termékeiben és szolgáltatásaiban, és megtapasztalnák az általunk képviselt kiváló minőséget.


A SOFT FLOW MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS MINŐSÉGFELÜGYELET


Munkavállalói elégedettség/elkötelezettség


A magas szintű ügyfélélmény kizárólag elkötelezett Soft Flow alkalmazottak révén biztosítható. Minden évben elvégezzük az alkalmazottak elkötelezettségét mérő felmérést (EES), hogy az így nyert információk révén a lehető legjobb munkakörülményeket teremthessük meg a munkavállalóink és a csapatunk számára is. Vezetői kiválósági programunkban a menedzsereket közvetlenül az EES eredményei alapján képezzük.


Ügyfél-elégedettség


Minden ügyfélválaszt helyben, egyénileg értékelünk, és a javítást célzó intézkedésekről a Soft Flow-hoz érkező visszajelzések alapján határozunk.

A tökéletességre törekszünk, de tisztában vagyunk vele, hogy az ügyfélutak nem minden esetben problémamentesek. Ha ígéreteinket nem tudjuk teljesíteni, megkeressük a kiváltó okot, megoldjuk a problémát és a jövőre nézve levonjuk a tanulságokat, hogy mindez újra ne ismétlődhessen meg. Az ügyfélelégedettség növelését a panaszok hozzáértő és gyors kezelésével érjük el.


Rendszer és folyamatok


Fejlesztési és szolgáltatási folyamatainkat átfogó minőségellenőrzések során értékeljük. A belső ellenőrzések a működési kockázatokra és a fejlesztési lehetőségekre derítenek fényt. A kiválasztott beszállítók külső ellenőrzése a kockázatok csökkentését teszi lehetővé a folyamataink során.


Felelősség


A biotechnológia a tudomány és az etika határmezsgyéjén helyezkedik el. Munkánkat a legszigorúbb bioetikai szabályok szerint végezzük, és gondosan megvizsgáljuk a tervezett fejlesztések etikai következményeit. Figyelünk bolygónk erőforrásainak fenntartható felhasználására, és ügyelünk arra, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk magunk után.


Ellenőrzés


A Soft Flownál az eltérések azonosításával követjük nyomon a különféle folyamatok teljesítményét. A folyamatok főbb teljesítménymutatóit folyamatosan figyelemmel kísérjük és rendszeresen jelentjük a döntéshozóknak. Ha céljainktól el kell térnünk, a PDCA tervezési módszer lépései szerint járunk el, és a műveleteket ez alapján azonosítjuk, valósítjuk meg és követjük nyomon.


Minőségi célkitűzések


Annak érdekében, hogy kifogástalan ügyfélélményt nyújthassunk, üzleti intézkedéseinket a felső vezetés a Soft Flow Minőségpolitikája alapján határozza meg, amely a vonatkozó minőségirányítási rendszer dokumentációjában kerül közlésre. A Soft Flow a FOSS-csoport része, ezért a minőséggel összefüggő közös törekvéseinkkel és a vállalati etikával kapcsolatos további információk a FOSS Analytical A/S hivatalos honlapján találhatóak meg.

Soft Flow Kft.
H-7634, Pécs
Pellérdi út 91/B

Tel.: +36 72 891-888
Email: info@softflow.com